Despre Campanie
18.09.2017

Campania "Integritatea este libertate" 

Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova (CNA), cu susținerea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) și Guvernului Norvegiei, a lansat campania națională de informare și sensibilizare publică „Integritatea este libertate", inspirată de prevederile Legii integrității nr.82 din 25.05.2017 şi noua Strategie Naţională de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020 votată de Parlament la 30.03.2017. Noile reglementări au introdus pentru prima dată noţiunile de „integritate politică", „integritate instituţională" şi „integritate în sectorul privat", unificînd la nivel naţional politicile de integritate şi anticorupţie în aceste sectoare.

 „Scopul noii Strategii recent adoptate de Parlament este „Integritate în loc de corupţie".  Pentru realizarea acestui deziderat strategic al ţării este esențial ca fiecare dintre noi, cetăţenii Republicii Moldova, să începem să gîndim altfel. Iar pentru a începe să gîndm altfel este important să cunoaştem dintr-o altă perspectivă lucrurile cu care sîntem obişnuiţi. Din perspectiva supremaţiei legii, a interesului public şi cea a statului de drept. Anume pentru a produce o schimbare de mentalitate, campania lansată va oferi cetățenilor informații simple şi accesibile  despre obligaţiile de integritate ale clasei politice, ale agenţilor economici, dar mai ales - despre obligaţiile de integritate ale angajaţilor statului şi ale instituţii publice cu privire la responsabilitatea pe care o au faţă de cetăţeni." a declarat Cristina Țărnă, vicedirector al Centrului Național Anticorupție.

Campania se bazează pe o serie de filmuleţe scurte, cu o durată de la 3 pînă la 6 minute, sub forma unor „lecții de integritate" ţinute la tablă de către actorul Boris Cremene. Fiecare lecţie porneşte de la exemple bazate pe percepţia şi mentalitatea oamenilor de rînd, în urma cărora devine clar de ce multe din realităţile Republicii Moldova nu trebuie tolerate de cetăţeni, care sînt regulile aplicabile în asemenea situaţii şi la ce comportament trebuie să se aştepte atunci cînd interacţionează cu instituţiile statului.

CNA preconizează diseminarea ulterioară a „lecţiilor de integritate" sub forma de benzi desenate în cadrul instituţiilor de învaţamînt şcolar şi universitar.

Temele „lecţiilor de integritate" prezentate în cadrul campaniei se referă la:

 • Integritatea politică:
  • Finanţarea partidelor politice
  • Etica şi integritatea aleşilor poporului
 • Integritatea instituţională:
  • Angajarea pe bază de merit şi integritate instituţională
  • Incompatibilităţile, restricţiile în ierarhie şi limitările publicităţii
  • Averile şi interesele personale
  • Conflictul de interese şi favoritismul
  • Cadourile
  • Influenţele necoresponzătoare
  • Denunţarea corupţiei şi protecţia avertizorilor
  • Incidentele de integritate
  • Transparenţa decizională şi accesul la informaţii de interes public
  • Gestionarea patrimoniului şi a finanţelor publice
  • Etica profesională a agenţilor publici
  • Restricţiile post-angajare ale agenţilor publici
 • Integritatea în sectorul privat
  • Relaţiile agenţilor economici cu sectorul public
  • Transparenţa afacerilor statului cu sectorul privat

Produsele campaniei vor fi lansate treptat şi vor putea fi accesate pe paginile de social media: Facebook, Odnoklassniki, Youtube, dar şi dînd click pe bannerul campaniei „Integritatea este libertate" pe paginile web ale autorităţilor publice care au acceptat parteneriatul cu CNA în această campanie.

Mesajul campaniei „Integritatea este libertate" comportă o încărcătură pozitivă. Sloganul vine să afirme că dacă fenomenul corupţiei creează dependenţă şi captivitate de interese private, atunci ceea ce ne poate elibera, este integritatea. Percepţia că moldovenii au o „cultură a corupţiei" ce nu poate fi învinsă trebuie depăşită, iar campania vine să cultive o nouă cultură, cea a integrităţii în societatea noastră. Iar aşa cum integritatea trebuie să devină o caracteristică a fiecăruia dintre noi, simbolurile ce însoţesc îndemnul campaniei sînt o amprentă digitală - ca simbol al individualităţii persoanei, din liniile căreia se desprind păsări în zbor - ca simbol al libertăţii.

„Susținem această campanie, fiind convinși că măsurile coordonate de prevenire sunt deseori mai eficiente decât combaterea consecințelor acestui fenomen nefast și sunt esențiale pentru sporirea pe termen lung a încrederii cetățenilor în capacitatea și voința statului de a promova și implementa reforme în beneficiul cetățeanului", afirmă Olga Crivoliubic, managera proiectului „Consolidarea funcțiilor Centrului Național Anticorupție de prevenire și analiză a corupției". 

Campania rezonează cu Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 16 „Pace, Justiție și Instituții Puternice" fixat prin Agenda de dezvoltare durabilă 2030 a Statelor membre ale ONU, prin care stabilește o agendă ambițioasă pentru îmbunătățirea felului în care națiunile lumii guvernează cetățenii lor și solicită acțiuni globale concertate în reducerea substanțială a corupției și mituirii în toate formele sale; reducerea semnificativă a fluxurilor financiare ilicite, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate; asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și reprezentativ la toate nivelurile; asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale.

Materialele vizuale pot fi accesate la categoriile Materiale Video sau Materiale Grafice.

Totodată, conținutul este disponibil pe paginile campaniei de pe rețelele de socializare și alte platforme facebook youtube !

Copyright © 2023 Centrul Național Anticorupție