Condiţii generale
19.07.2016

Cerinţele generale înaintate faţă de candidaţii la angajare în cadrul Centrului:

-          studii adecvate funcţiei;

-          vîrsta de pînă la 40 de ani pentru ocuparea funcţiilor pentru care se conferă grad special;

-          este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliat pe teritoriul R.M., are capacitate deplină de exerciţiu;

-          cunoaşte limba de stat;

-          este apt din punct de vedere medical;

-          nu are antecedente penale şi se bucură de reputaţie ireproşabilă;

-          nu este şi nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui partid politic;

-          dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu calculatorul şi cu bazele de date la nivelul necesar activităţii;

-          echilibru emoţional şi rezistenţă în situaţii atipice şi condiţii extremale;

-          aptitudini de comunicare, sociabilitate şi flexibilitate în gîndire;

-          spirit de echipă şi capacităţi de asumare a responsabilităţilor;

-          nivel adecvat de cultură juridică;

-          conduită morală şi civică corespunzătoare şiataşament faţă de respectarea standardelor eticii.

formular_participare_concurs_vf.pdf 

Regulament_de_desfasurare_a_concursului_pentru_selectarea_candidatilor_la_functia_de_director_adjunct_CNA.pdf

declaratie_stare_sanatate.pdf

acord_prelucrare_date.pdf

declaratia_restrictii_angajare.pdf

declaratie_antecedente_penale.pdf

Regulament cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice cu stat special în cadrul CNA

 

 

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție