Etica și integritatea profesională a agenților publici ai CNAS, discutată cu ofiţerii CNA
07.09.2020 491 Accesări  

Activitățile de instruire, realizate de Centrul Național Anticorupție, continuă în format și condiții noi, impuse de situația pandemică.  Astfel, Direcția Educație Anticorupție, în comun cu Centrul de Instruire al Casei Naționale de Asigurări Sociale, au asigurat procesul de formare profesională continuă prin intermediul platformei de video conferință, desfășurând cursul de instruire "Etica și integritatea profesională a agenților publici ai CNAS."

Printre subiectele discutate s-au numărat:

  • Premisele, formele și consecințele corupției,
  • Competențe în prevenirea și combaterea corupției,
  • Conceptul și categoriile integrității,
  • Răspunderea juridică pentru lipsa integrității,
  • Măsurile de asigurare a integrității instituționale: modalități de denunțare a actelor de corupție și a influențelor necorespunzătoare, de declarare a conflictelor de interese și a cadourilor, de depunere a avertizărilor de integritate, responsabilități manageriale privind implementarea mecanismelor de asigurare a integrității, modalități de evaluare a integrității profesionale și instituționale, instrumente de identificare a riscurilor instituționale de corupție etc.)

Cursul, cu durată de 16 ore, s-a desfășurat în contextul executării Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție pentru anii 2017-2020, fiind destinat agenților publici cu funcție de conducere și de execuție și având scopul de a consolida capacităţile şi responsabilităţile în domeniul fortificării integrităţii instituţionale şi profesionale a funcționarilor Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Având în vedere că prevenirea corupţiei şi fortificarea integrităţii este un domeniu ce trebuie explorat şi perfecţionat continuu, doar prin consolidarea eforturilor comune ale autorităților anticorupție, pe de o parte și entități publice, pe de altă parte, pot și identificate și evidențierea necesitățile de formare în domeniul integrității și anticorupției și implementate eficient mecanismele anticorupție prevăzute legislație.

 

Instrumentul necesar pentru derularea sesiunilor de instruire în format on-line este asigurat de către Proiectul "Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Moldova," implementat de PNUD Moldova cu susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

 

 

 

Copyright © 2020 Centrul Național Anticorupție