Concluzie CNA: Eliberarea frauduloasă a actelor permisive de către ANSP, afectează grav mediul de afaceri din Republica Moldova
29.06.2022 1456 Accesări  

Centrul Național Anticorupție a finalizat evaluarea integrității instituționale la Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP). Experții CNA au constatat că eliberarea frauduloasă a actelor permisive, asumarea de către unii angajați ai Centrelor de sănătate publică a unor atribuții excesive și lacunele cadrului normativ aferent domeniului sănătății publice sunt printre factorii care generează mari riscuri de corupție în activitatea instituției. Aceste deficiențe încalcă grav drepturile omului și au un impact negativ asupra mediului de afaceri din Republica Moldova.

În procesul de evaluare a integrității instituționale, mai mulți agenți publici cu funcții de conducere și de execuție din cadrul ANSP au fost supuși testelor de integritate profesională. Rezultatele testării arată că aproximativ 20 % din funcționarii testați au dat dovadă de integritate profesională, iar restul celor supuși testării au admis manifestări de corupție sau sunt predispuși să comită încălcări de procedură în activitatea desfășurată. În cadrul testelor de integritate, ofițerii anticorupție au stabilit că printre cele mai grave abateri depistate se numără eliberarea autorizațiilor sanitare pentru încăperile care nu corespund normelor sanitare și crearea de impedimente la obținerea documentelor sanitare necesare funcționării unor obiective. Sumele de bani primite de către funcționari pentru serviciile prestate ilicit variau între 200 şi 1000 de lei, se menționează în Raportul de evaluare.

În același timp, au fost analizate datele referitoare la actele permisive eliberate de subdiviziunile teritoriale ale ANSP în perioada 2020-2021. Aici au fost constatate mai multe nereguli admise de către angajații Agenției, precum eliberarea abuzivă de către funcționarii ANSP a unor acte permisive ce țin de competența Agenției Naționale Siguranța Alimentelor (ANSA), eliberarea abuzivă de avize sanitare în lipsa unui cadru de reglementare permisiv, dar și eliberarea excesivă sau arbitrară a autorizațiilor sanitare pe domenii și activități care nu sunt reglementate. Totodată, s-a stabilit că ÎS Calea ferată din Moldova eliberează autorizații sanitare pentru funcționarea farmaciilor pe teritoriul gărilor feroviare, acest domeniul fiind competența exclusivă a ANSP.

Existența riscurilor de corupție în activitatea ANSP este confirmată, inclusiv, de incidentele de integritate în care au fost implicați angajații instituției. Astfel, în perioada 2019-2021, organul de urmărire penală al CNA a pornit peste 100 de cauze penale în care sunt vizați funcționari de la ANSP. În raportul de evaluare al CNA se arată că factorii care determină aceste riscuri de corupție țin și de implementarea deficitară a măsurilor anticorupție.

Mai multe detalii despre rezultatele evaluării integrității instituționale la ANSA, găsiți în Raportul CNA, care poate fi accesat la adresa: https://cutt.ly/lKKJg12

Notă: Evaluarea integrității instituționale este instrumentul prin care CNA identifică riscurile de corupție în cadrul entităților publice, cu ajutorul metodelor analitice şi practice, precum testarea integrității profesionale, și formulează recomandări privind diminuarea incidentelor de corupție.

Copyright © 2022 Centrul Național Anticorupție