Informații de contact
19.07.2016

 

Subdiviziunea/funcţia 

Numele/prenumele

Număr de telefon

Director

Bogdan Zumbreanu

0 22 257 203

Director-adjunct

Vadim Cojocaru

0 22 257 427

Director-adjunct

 

                              0 22 257 430

Serviciul relaţii publice 

Angela Starinschi
Victoria Timuş

 0 22 257 412
 0 22 257 238

Serviciul juridic

Anton Sochircă

 0 22 257 293

Secţia secretariat şi arhivă

Irina Şopeac

 0 22 257 294
 0 22 257 350

Direcţia generală combaterea corupţiei 

Viorel Mihailă

 0 22 257 216

Direcţia generală urmărire penală 

 

 0 22 257 207

Direcţia generală prevenirea corupţiei  

Vitalie Verebceanu

 0 22 257 425

Direcţia legislaţie şi expertiză anticorupţie

Elena Bedros

 0 22 257 422

Direcţia evaluare instituțională

Olga Ţîju

 0 22 257 352

Direcţia educație anticorupție

Vitalie Moisei

 0 22 257 270

Direcţia economico-financiară şi administrare 

Vadim Racoviţă

 0 22 257 214

Direcţia resurse umane

Victor Filip

 0 22 257 212

Direcţia securitate internă

Ştefan Tulbure

 0 22 257 213

Serviciul prevenire şi combatere a spălării banilor

Vasile Şarco

 0 22 257 206

Direcţia generală teritorială "Centru"  

Lilian Cotenco

 0 22 257 246

Direcţia generală teritorială "Nord"  

Ghenadie Tanas

 0 231 2 70 52

Direcţia generală teritorială "Sud"  

Alexandru Ţărnă

 0 299 2 16 77

Copyright © 2018 Centrul Național Anticorupție