Integrare Europeană
19.07.2016

Planul de Acţiuni RM-UE

Planul de Acţiuni RM-UE este un document care include obiective strategice şi acţiuni concrete pentru atingerea acestor obiective, care a apărut în cadrul Politicii Europene de Vecinătate a Uniunii Europene. Acesta este un document bilateral care implică o responsabilitate comună pentru adoptarea standardelor europene şi apropierea Republicii Moldova de perspectiva europeană. Planul de Acţiuni a fost adoptat la 22 februarie 2005.

Planul de Acţiuni urmăreşte consolidarea democraţiei şi supremaţiei legii, reforma judiciară şi lupta împotriva corupţiei, respectarea drepturilor omului şi drepturilor fundamentale, drepturile minorităţilor şi copiilor, echitatea genurilor, susţinere pentru dezvoltarea societăţii civile. 

Centrul Naţional Anticorupţie este antrenat nemijlocit în realizarea obiectivelor 3 şi 54 ale Programului Naţional de Implementare a Planului de Acţiuni RM-UE:

·         Asigurarea eficienţei luptei împotriva corupţiei (obiectivul 3);

·         Sporirea eforturilor şi cooperării în lupta împotriva spălării banilor (obiectivul 54);

Unul dintre cele mai importante priorităţi ale procesului de implementare a Planului de acţiuni este implementarea prevederilor Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC) între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. APC reprezintă baza juridică a relaţiilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Acordul a fost semnat la 28 noiembrie 1994 şi a intrat în vigoare la 1 iulie 1998pentru o durată iniţială de 10 ani. Acest aranjament asigură baza colaborării cu UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific.

Planul de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize

Dialogul între UE şi RM pe liberalizarea regimului de vize a fost lansat la 15 iunie 2010. Planul de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize a fost înaintat RM de către Comisia Europeană la 24 ianuarie 2011. Planul de Acţiuni curinde 4 blocuri specializate de activitate în ceea ce priveşte realizarea măsurilor de ordin legislativ Faza I, cît şi instituţional Faza II. În vederea realizării condiţionalităţilor Planului a fost elaborat Programul Naţional de implementare a Planului de Acţiuni RM-UE privind liberalizarea regimului de vize care a fost adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 122 din 4 martie 2011.

La 23 mai 2011 Republica Moldova a prezentat Comisiei Europene primul Raport de Progres privind implementarea Planului de Acţiuni RM – UE în domeniul liberalizării regimului de vize, care cuprinde măsurile realizate din momentul înmînării oficiale a Planului de Acţiuni la 24 ianuarie 2011.

În Raportul de progres al UE privind implementarea Planului de Acţiuni pe vize din 21 septembrie 2011 a fost apreciat progresul pozitiv înregistrat de RM în implementarea primei faze a Planului de Acţiuni RM-UE (modificarea şi ajustarea cadrului legal).

La 14 noiembrie 2011, RM a prezentat cel de-al doilea Raport de Progres privind implementarea Planului de Acţiuni RM – UE în domeniul liberalizării regimului de vize.

Luînd în consideraţie Decizia Consiliului UE din 19 noiembrie 2012 de a iniţia procesul de evaluare a implementării condiţiilor celei de-a II-a faze, RM a prezentat Comisiei Europene primul raport privind realizarea condiţiilor celei de-a II-a faze a PALV la 13 decembrie 2012 RM. În acest context, în februarie-martie 2013 RM a găzduit Misiunile UE pentru evaluarea implementării Fazei II.

În perioada 11-15 martie 2013, Centrul Naţional Anticorupţie a găzduit Misiunea de Evaluare a UE privind îndeplinirea condiţionalităţilor Fazei II a Planului de Acţiuni pe Componenta III. Prevenirea şi combaterea corupţiei.

Urmare Misiunii de Evaluare, experţii UE vor pregăti un Raport de Progres privind evoluţiile înregistrate de către RM în vederea implementării măsurilor Fazei II a Planului de Acţiuni. Rezultatele înregistrate de către Comisisa Europeană vor influenţadirect dimensiunea relaţiilor de colaborare UE-RM, care urmează a fi apreciate în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic, care se preconizează pentru perioada noiembrie 2013.

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție