ONU
19.07.2016

Prin Legea nr.158 din 06.07.2007 Republica Moldova a ratificat Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003 şi semnată de RM la 28 septembrie 2004. Astfel, Republica Moldova şi-a asumat implementarea în legislaţia naţională a prevederilor Convenţiei.

Potrivit art.63 din Convenţie, a fost instituită Conferinţa Statelor Părţi la Convenţie, pentru a îmbunătăţi capacităţile Statelor Părţi de a realiza obiectivele stabilite de Convenţie şi pentru a promova şi evalua implementarea Convenţiei. În noiembrie 2009, la cea de a III-a sesiune, care a avut loc în Qatar, Conferinţa Statelor Părţi a adoptat Rezoluţia 3/1 privind Mecanismul de evaluare a implementării Convenţiei. Conferinţa Statelor Părţi a decis ca implementarea Convenţiei să fie evaluată în 2 cicluri a câte 5 ani fiecare. În cadrul I-ului ciclu, care a demarat în anul 2010, urmează a fi evaluată implementarea Capitolului III- Incriminare, investigare şi reprimare şi Capitolului IV- Cooperarea internaţională.

Potrivit Termenilor de referinţă ai Mecanismului de evaluare a implementării Convenţiei, fiecare Stat parte la Convenţie urmează a fi evaluat de către alte două State, care sunt selectate prin tragere la sorţi. Pentru Republica Moldova procesul de evaluare a demarat imediat după cea de-a 4-a Sesiune a Grupului pentru Evaluarea Implementării (IRG), ce a avut loc în perioada 27-31 mai 2013 la Viena. În rezultatul tragerii la sorţi, evaluarea implementării Convenţiei de către Republica Moldova a fost efectuată de către Norvegia şi Bosnia şi Herţegovina.

 

Ghid Legislativ pentru implementarea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei

Ghid Tehnic la Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei

 

Rapoarte de evaluare:

I-ul ciclu de evaluare (2010-2015)

Raportul de evaluare a implementării de către Republica Moldova a prevederilor Capitolului III- Incriminare, investigare şi reprimare şi Capitolului IV- Cooperarea internaţională din Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (Engleză)

Rezumatul Raportului de evaluare (Engleză)

Rezumatul Raportului de evaluare (Rusă)

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție