GRECO
19.07.2016

Grupul de state contra corupţiei (GRECO)a fost instituit, la 5 mai 1998, de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, sub forma unui Acord parţial şi lărgit.

Actualmente, 49 de state sunt membre la GRECO, printre care şi SUA.

Republica Moldova a aderat la GRECO prin Legea nr. 297-XV din 22.06.2001.

Scopurile GRECO:

 - ameliorarea capacităţilor membrilor săi de a lupta cu corupţia, prin supravegherea aplicării în     practică a angajamentelor asumate în acest domeniu;
 - identificarea lacunelor şi insuficienţelor din dispozitivele naţionale ce vizează prevenirea şi combaterea corupţiei, care, pentru a fi depăşite, trebuie să fie urmate de iniţierea unor reforme legislative, instituţionale, implementarea unor diverse practici de contracarare a corupţiei.

În vederea realizării scopurilor sale, GRECO a instituit procedura de evaluare individuală a statelor membre, care prevede:

 -  completarea unui chestionar;
 -  evaluare la faţa locului;
 -  adoptarea unui Raport de evaluare de către evaluatori;
 -  adoptarea unui Raport de situaţie de către statul-evaluat (după 18 luni de la Raportul de evaluare);
 - adoptarea Raportului de conformitate de către evaluatori.

 

Statutul Grupului de State contra Corupţiei  

Standarde anticorupţie ale Consiliului Europei:

   Convenţiile Consiliului Europei:

Convenţia penală privind corupţia

Raportul explicativ al Convenţiei penale privind corupţia

Protocolul adiţional la Convenţia penală privind corupţia

Raportul explicativ al Protocolului adiţional la Convenţia penală privind corupţia

Convenţia civilă privind corupţia

Raportul explicativ al Convenţiei civile privind corupţia

 

Comitetul de Miniştri:

Rezoluţia (97) 24 a Comitetului de Miniştri privind cele 20 de principii directoare pentru lupta împotriva corupţiei

Recomandarea Rec(2003)4 a Comitetului de Miniştri pentru statele membre privind regulile comune contra corupţiei în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

Recomandarea R(2000) 10 a Comitetului de Miniştri pentru statele membre privind codurile de conduită pentru funcţionarii publici

 

Evaluările GRECO:

     Runda IV de evaluare

         - Raportul de evaluare

         - Raportul de conformitate

         - Al doilea Raport de conformitate

     Runda III de evaluare

         - Raportul de evaluare Tema I

         - Raportul de evaluare Tema II

         - Raportul de conformitate

         - Al doilea Raport de conformitate

         - Supliment la cel de-al doilea Raport de conformitate

     Runda II de evaluare

         - Raportul de evaluare

         - Raportul de conformitate

         - Supliment la Raportul de conformitate

      Runda I de evaluare

         - Raportul de evaluare

         - Raportul de conformitate

         - Supliment la Raportul de conformitate

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție