RAI
19.07.2016

Iniţiativa Regională Anticorupţie (RAI) iniţial a fost adoptată în februarie 2000 la Sarajevo ca Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate (SPAI) în scopul redresării corupţiei – una dintre cele mai dificile probleme în dezvoltarea ţărilor Europei de Sud-Est.

Iniţiativa Anticorupţie abordează fenomenul corupţiei dintr-o perspectivă multidisciplinară, acordînd egală importanţă celor 5 direcţii strategice:

-         adoptarea şi incorporarea în legislaţia internă a standardelor internaţionale;

-         promovarea bunei guvernări;

-         consolidarea statului de drept;

-         promovarea transparenţei şi integrităţii în mediul de afaceri; 

-         încurajarea rolului activ al societăţii civile.

De asemenea, Iniţiativa Anticorupţie oferă tuturor partenerilor un cadru regional de coordonare şi interacţiune între statele membre precum şi o platformă pentru dialog cu comunitate internaţională. Obiectivele Iniţiativei sunt implementate conform şi specificate în Planul de Lucru al Iniţiativei, care este elaborat şi adoptat în fiecare doi ani.

În prezent, Iniţiativa conţine 9 state membre din regiune: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Moldova, România şi Serbia plus un observator – Misiunea ONU în Kosovo, la toate acestea punînd la dispoziţie un cadru general pentru coordonare, optimizarea eforturilor şi dialogul continuu cu comunitatea parteneră implicată în lupta cu corupţia.

Coordonarea generală a Iniţiativei îi revine Preşedintelui Iniţiativei care asigură periodic convocarea Comitetului Coordonator cu rol de stabilire a liniilor strategice de acţiune. În cadrul acestui Comitet ţările membre sunt reprezentate de un Înalt oficial care asigură la nivel naţional coordonarea tuturor acţiunilor iniţiate sau derulate de către Iniţiativă. In cazul Moldovei reprezentantul este desemnat din cadrul C.N.A. De asemenea, din Comitetul Coordonator fac parte reprezentanţi ai unor instituţii internaţionale - ABA CEELI, Banca Mondială, Consiliul Europei, Comisia Europeană, OECD, OSCE, UNODC, Open Society Institute, Transparency Internaţional, USAID, precum şi ţări donatoare - Austria, Franţa, Germania, Norvegia,  Suedia Statele Unite ale Americii etc. În prezent principalul donator al Iniţiativei sunt Statele Unite ale Americii prin USAID şi ABA CEELI.

În mai 2005, Miniştrii Justiţiei din toate ţările membre ale RAI, la Bruxelles, au întărit angajamentul lor de a adopta măsuri de influenţă orientate spre stoparea fenomenului corupţiei în Europa de Sud-Est. Drept pas concret în această privinţă, ţările din regiune au fixat un calendar pentru a implementa 10 măsuri îmbinate pentru a curma şi au asigurat sprijinul şi asistenţa lor deplină pentru Oficiul Regional SPAI.

Anul 2007 a fost un an de transformare şi stabilire a noilor provocări pentru Iniţiativă. Memorandumul de Înţelegere a fost deschis pentru semnare şi ratificare de către ţările membre SPAI în cadrul Întrunirii SEECP la Zagreb, 13 aprilie 2007. Semnînd Memorandumul, statele au asigurat susţinerea financiară a Secretariatului de la Saraevo a Iniţiativei Anticorupţie prin aducerea unei contribuţii financiare anuale şi au decis pentru prima dată să înainteze un Preşedinte al Iniţiativei din regiune. A fost un pas clar următor spre o conducere şi o proprietate regională deplină a Iniţiativei Anticorupţie, astfel demonstrînd implicarea ţărilor din Europa de Sud-Est în lupta împotriva corupţiei. Memorandumul a fost ratificat de Republica Moldova prin Legea nr.59-XVI din 20.03.2008.

Din 9 octombrie 2007, printr-o decizie a ţărilor membre, aprobată la cea de-a 11-a Întîlnire a Grupului de Cîrmuire la Podgoriţa, Iniţiativa Anticorupţie a Pactului de Stabilitate a fost renumit în Iniţiativa Anticorupţie Regională (RAI), de rînd cu transformarea Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est în Consiliul Regional de Cooperare. Prin urmare, Oficiul de Legătură şi Secretariat Regional a devenit simpluSecretariatul RAI .

 

Portalul anticorupţie al Republicii Moldova

Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea în domeniul  combaterii corupţiei prin intermediul Iniţiativei anticorupţie Sud-Est Europene

Declaraţia cu privire la 10 măsuri de curmare a corupţiei în Europa de Sud Est

Planul de lucru RAI:

2010-2011

2008-2009

Rapoarte Naţionale privind activităţile anticorupţie:

2012

2011

2010

Copyright © 2023 Centrul Național Anticorupție