IPAP-NATO
19.07.2016

La 19 mai 2006, Consiliul Nord-Atlantic al NATO a adoptat Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova-NATO, care constă din patru capitole de bază:

1) probleme politice şi de securitate;

 2) probleme militare şi de apărare;

 3) informarea publicului, ştiinţa şi planificarea situaţiilor de urgenţă;

 4) aspecte administrative, protejarea informaţiei şi resurse, cuprinse în două părţi distincte: principalele obiective politice şi de reformare ale Republicii Moldova (I) şi domeniile de reformare ce constituie obiect al consultărilor cu NATO (II).

În conformitate cu acest Plan, principalele obiective strategice ale Republicii Moldova sunt: integrarea în Uniunea Europeană, intensificarea dialogului şi aprofundarea relaţiilor cu structurile euroatlantice. Avînd în vedere statutul său de neutralitate, Republica Moldova, prin implementarea IPAP, speră să utilizeze Planul pentru accelerarea procesului de reforme în sectoarele apărării şi securităţii naţionale. În acest scop, Republica Moldova va crea baza politico-juridică necesară pentru implementarea IPAP, precum şi mecanismele instituţionale relevante.

Planul prevede că Moldova îşi va consolida eforturile în vederea combaterii coruptiei, inclusiv prin participarea la cooperarea internaţională în cadrul GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei) şi Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

În August 2010, Executivul de la Chişinău a aprobatPlanul Individual de Actiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat. Planul a fost actualizat conform necesităţilor si priorităţilor actuale ale statului, urmare a finalizarii primului ciclu de implementare de către Republica Moldova a Planului IPAP. Documentul în cauză prevede o vastă agendă de măsuri ce ţin de consolidarea controlului democratic al forţelor armate, dar şi cooperarea ştiinţifică şi protecţia civilă în situaţii excepţionale. Noile prevederi precizează şi dezvoltă acţiunile planificate anterior, principala deosebire constînd în includerea unui nou obiectiv cu privire la reforma sectorului de securitate şi apărare în vederea sporirii nivelului de transparenţă şi eficienţă a acestuia.

Copyright © 2021 Centrul Național Anticorupție