<![CDATA[National Anticorruption Center ]]> https://www.cna.md/ 20.02.2018 en https://www.cna.md/ Copyright (c) 2018 https://www.cna.md/Operational Capacities in the field of prevention and investigation of actions of corruption shall be consolidated within a Twinning Project supported by the EU <![CDATA[Operational Capacities in the field of prevention and investigation of actions of corruption shall be consolidated within a Twinning Project supported by the EU // Events]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=5&id=1781&t=/Mass-media/Events/Operational-Capacities-in-the-field-of-prevention-and-investigation-of-actions-of-corruption-shall-be-consolidated-within-a-Twinning-Project-supported-by-the-EU/ The first anticorruption Twinning Project entitled „Support in the strengthening of the operational capacities of the law enforcement agencies of the Republic of Moldova in the field of prevention and investigation of criminal acts of corruption" was launched today in Chisinau. This project was created for increasing the capacity of fight against corruption by providing assistance and support to the National Anticorruption Centre (NAC) as the main Beneficiary, Anticorruption Prosecutor's Office (APO), Ministry of Internal Affairs (MIA), General Police Inspectorate (GPI) and Customs Service (CS). ]]> 07.12.2017 14:38 Twinning Project <![CDATA[Twinning Project // Foreign assistance projects]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=60&id=1759&t=/Institutional-development/Foreign-assistance-projects/Twinning-Project/ ]]> 13.11.2017 14:03 Memorandum of understanding signed between the FBI and the Office for Prevention and Fight Against Money Laundering of NAC <![CDATA[ Memorandum of understanding signed between the FBI and the Office for Prevention and Fight Against Money Laundering of NAC // Events]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=5&id=1517&t=/Mass-media/Events/Memorandum-of-understanding-signed-between-the-FBI-and-the-Office-for-Prevention-and-Fight-Against-Money-Laundering-of-NAC/ A Memorandum of understanding was signed between the Office for Prevention and Fight Against Money Laundering(FIU) of NAC and the Federal Bureau of Investigation (FBI) of the United States of America. The event took place in Chisinau within the precincts of NAC and the agreement was signed by the head of Moldovan FIU Vasile ŞARCO and Matthew S. MOON, chief of the Public Corruption and Civil Rights Office of the Criminal Investigation subdivision.]]> 23.03.2017 15:13 Titlul: Legislating the interests: quid prodest (who will benefit)? Findings of the Anticorruption expertize <![CDATA[Titlul: Legislating the interests: quid prodest (who will benefit)? Findings of the Anticorruption expertize // Studies of Corruption]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=117&id=1466&t=/Studies-and-analyzes/Studies-of-Corruption/Titlul-Legislating-the-interests-quid-prodest-who-will-benefit-Findings-of-the-Anticorruption-expertize/ 13.02.2017 17:50 UNDP Project <![CDATA[UNDP Project // Foreign assistance projects]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=60&id=1285&t=/Institutional-development/Foreign-assistance-projects/UNDP-Project/ 15.08.2016 16:15 Raport privind monitorizarea implementării Planului de Integritate al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, sem. I an. 2016 (reieşind din raportul prezentat de autoritate <![CDATA[Raport privind monitorizarea implementării Planului de Integritate al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, sem. I an. 2016 (reieşind din raportul prezentat de autoritate // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=147&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/Raport-privind-monitorizarea-implementarii-Planului-de-Integritate-al-Ministerului-Afacerilor-Externe-si-Integrarii-Europene-sem-I-an-2016-reiesind-din-raportul-prezentat-de-autoritate/ În conformitate cu prevederilor pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţia suspuse evaluării raportează semestrial CNA despre implementarea planului de integritate. Planul de Integritate al MAEIE pentru anii 2016-2017a fost aprobat în februarie 2016, urmare evaluării riscurilor instituţionale de corupţie în cadrul Consulatului General de la Milano, Republica Italiană şi Consulatului General de la Istambul, Turcia. Acesta cuprinde, pentru domeniile identificate ca vulnerabile la ]]> 28.07.2016 12:50 Raport de monitorizare a realizării Planului de Integritate a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă pentru anii 2016-2017 (perioada de raportare semestru I / 2016) <![CDATA[Raport de monitorizare a realizării Planului de Integritate a Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă pentru anii 2016-2017 (perioada de raportare semestru I / 2016) // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=148&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/Raport-de-monitorizare-a-realizarii-Planului-de-Integritate-a-Consiliului-National-pentru-Determinarea-Dizabilitatii-si-Capacitatii-de-Munca-pentru-anii-2016-2017-perioada-de-raportare-semestru-I-2016/ Ca rezultat al definitivării procesului de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul  Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă  (CNDDCM) afost elaborat  Planul de Integritate a CNDDCMpentru anii 2016-2017, aprobat prin Ordinul nr. 23 din 01 aprilie 2016. Planul de Integritate poate fi vizualizat pe pagina web. a MMPSF, accesândhttp://www.mmpsf.gov.md/sites/default/files/document/attachments/integritatecnddcm.pdf.    Planul include 5 obiective şi 41 acţiuni de realizat, dinte care una acţiune cu termen de realizare în semestrul I/2016; 11 acţiuni de realizat în sem. II/2016; 21 ]]> 28.07.2016 12:49 RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTEGRITATE AL INSPECTORATULUI DE STAT AL MUNCII PENTRU ANII 2016-2017 (PERIOADA DE RAPORTARE SEMESTRU I / 2016) <![CDATA[RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE INTEGRITATE AL INSPECTORATULUI DE STAT AL MUNCII PENTRU ANII 2016-2017 (PERIOADA DE RAPORTARE SEMESTRU I / 2016) // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=149&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/RAPORT-PRIVIND-MONITORIZAREA-IMPLEMENTARII-PLANULUI-DE-INTEGRITATE-AL-INSPECTORATULUI-DE-STAT-AL-MUNCII-PENTRU-ANII-2016-2017-PERIOADA-DE-RAPORTARE-SEMESTRU-I-2016/ În conformitate cu prevederile pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţia suspusă evaluării raportează semestrial CNA despre implementarea planului de integritate. Planul de Integritate al Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) a fost aprobat la data de 25.03.2015. Acesta cuprinde, pentru domeniile identificate ca vulnerabile la riscurile de corupţie, măsurile necesar a fi realizate în scopul excluderii, diminuării sau controlului riscurilor de corupţie. Planul ]]> 28.07.2016 12:33 Documents <![CDATA[Documents // Useful information]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=75&id=127&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Useful-information/Documents/ 19.07.2016 15:15 Strategy action plans <![CDATA[Strategy action plans // National Anticorruption Strategy]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=64&id=121&t=/National-Anti-corruption-Strategy/National-Anticorruption-Strategy/Strategy-action-plans/ 19.07.2016 15:08 National anti-corruption strategy <![CDATA[National anti-corruption strategy // National Anticorruption Strategy]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=64&id=120&t=/National-Anti-corruption-Strategy/National-Anticorruption-Strategy/National-anti-corruption-strategy/ 19.07.2016 15:07 2013 <![CDATA[2013 // Institutional policies]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=62&id=119&t=/Institutional-development/Institutional-policies/2013/ 19.07.2016 15:02 2015 <![CDATA[2015 // Institutional policies]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=62&id=117&t=/Institutional-development/Institutional-policies/2015/ 19.07.2016 15:01 Foreign assistance projects <![CDATA[Foreign assistance projects // Foreign assistance projects]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=60&id=116&t=/Institutional-development/Foreign-assistance-projects/Foreign-assistance-projects/ 19.07.2016 14:53 Structure <![CDATA[Structure // Civil Council]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=38&id=98&t=/About-us/Civil-Council/Structure/ 19.07.2016 13:13 Contacts <![CDATA[Contacts // Civil Council]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=38&id=100&t=/About-us/Civil-Council/Contacts/ 19.07.2016 13:13 National Anticorruption Center (NAC) representatives are trained in effective communication and project management <![CDATA[National Anticorruption Center (NAC) representatives are trained in effective communication and project management // Events]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=5&id=1292&t=/Mass-media/Events/National-Anticorruption-Center-NAC-representatives-are-trained-in-effective-communication-and-project-management/ Representatives of the General Direction for Prevention of Corruption of the National Anticorruption Center are trained in project management and project writing, communication and public relations. Training sessions are organized under the project "Strengthening the corruption prevention and analysis functions of the National Anticorruption Center (NAC)", implemented by UNDP with the support of the Ministry of Foreign Affairs of Norway. ]]> 21.06.2016 02:04 Centrul Naţional Anticorupţie a finalizat evaluarea riscurilor de corupţie la Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă <![CDATA[Centrul Naţional Anticorupţie a finalizat evaluarea riscurilor de corupţie la Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=150&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/Centrul-National-Anticoruptie-a-finalizat-evaluarea-riscurilor-de-coruptie-la-Consiliul-National-pentru-Determinarea-Dizabilitatii-si-Capacitatii-de-Munca/ Centrul Naţional Anticorupţie a finalizat evaluareariscurilor de corupţie la  Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă(CNDDCM).  Procesul s-a încheiat cu identificarea mai multor factori de risc şi elaborarea recomandărilor privind excluderea sau diminuarea riscurilor de corupţie identificate, acţiunile de consolidare a integrităţii instituţionale regăsindu-se în Planul de Integritate a CNDDCM, aprobat pentru anii 2016-2017. Astfel, în urma evaluării, experţii au stabilit că factorii de risc constataţi la CNDDCM  pot genera un şir de riscuri de corupţie printre care: acţiuni din propria iniţiativă; proceduri neuniformizate privind ]]> 08.04.2016 12:57 A fost finalizat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie la Inspectoratul de Stat al Muncii <![CDATA[A fost finalizat procesul de evaluare a riscurilor de corupţie la Inspectoratul de Stat al Muncii // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=151&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/A-fost-finalizat-procesul-de-evaluare-a-riscurilor-de-coruptie-la-Inspectoratul-de-Stat-al-Muncii/ Centrul Național Anticorupție anunță despre finalizarea evaluării riscurilor de corupţie la  Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) – activitate demarată cu scopul identificării vulnerabilităţilor la corupţie şi factorilor instituţionali care favorizează sau pot favoriza corupţia, dar şi de elaborare a recomandărilor pentru excluderea şi/sau diminuarea acestora. În vederea colectării informaţiei necesare şi evaluării propriu-zise a riscurilor de corupţie a fost evaluat cadrul legal relevant pentru instituţie; identificate activităţile vulnerabile legate de organizarea internă şi externă a instituţiei; analizat procesul de efectuare a controlului ]]> 29.03.2016 12:58 Raport privind monitorizarea implementării Planului de Integritate al Departamentului Poliţiei de Frontieră pe anii 2015-2017 (reieşind din raportul prezentat de autoritate, perioada de raportare sem. II an.2015) <![CDATA[Raport privind monitorizarea implementării Planului de Integritate al Departamentului Poliţiei de Frontieră pe anii 2015-2017 (reieşind din raportul prezentat de autoritate, perioada de raportare sem. II an.2015) // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=152&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/Raport-privind-monitorizarea-implementarii-Planului-de-Integritate-al-Departamentului-Politiei-de-Frontiera-pe-anii-2015-2017-reiesind-din-raportul-prezentat-de-autoritate-perioada-de-raportare-sem-II-an2015/ În conformitate cu prevederilor pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţia suspuse evaluării raportează semestrial CNA despre implementarea planului de integritate. Planul de Integritate al DPF a fost aprobat la data de 02.07.2015, urmare evaluării riscurilor instituţionale de corupţie în cadrul a patru sectoare ale poliţiei de frontieră. Acesta cuprinde, pentru domeniile identificate ca vulnerabile la riscurile de corupţie, măsurile necesar a fi realizate ]]> 22.03.2016 12:59 Raport privind monitorizarea implementării Planului de Integritate al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pe anii 2014 - 2015 (reieşind din raportul prezentat de minister, perioada de raportare sem. II a. 2015) <![CDATA[Raport privind monitorizarea implementării Planului de Integritate al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pe anii 2014 - 2015 (reieşind din raportul prezentat de minister, perioada de raportare sem. II a. 2015) // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=153&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/Raport-privind-monitorizarea-implementarii-Planului-de-Integritate-al-Ministerului-Afacerilor-Externe-si-Integrarii-Europene-pe-anii-2014-2015-reiesind-din-raportul-prezentat-de-minister-perioada-de-raportare-sem-II-a-2015/ În conformitate cu prevederilor pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţia suspusă evaluării raportează semestrial CNA despre implementarea planului de integritate. Planul de Integritate al MAEIE a fost aprobat prin ordinul nr. 794-b-91 din 29.08.2014, urmare autoevaluării riscurilor instituţionale de corupţie în cadrul MAEIE. Acesta cuprinde măsuri necesare a fi realizate în scopul reducerii sau controlului riscurilor de corupţie. Planul de integritate a fost ]]> 22.03.2016 12:58 Raport de monitorizare a realizării Planului de integritate a Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016 (perioada de raportare semestru II / 2015) <![CDATA[Raport de monitorizare a realizării Planului de integritate a Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016 (perioada de raportare semestru II / 2015) // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=159&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/Raport-de-monitorizare-a-realizarii-Planului-de-integritate-a-Ministerului-Apararii-pentru-anii-2015-2016-perioada-de-raportare-semestru-II-2015/ Planul de integritate al Ministerului Apărării pentru anii 2015-2016 a fost aprobat prin Ordinul Ministrului  nr. 606 din 29 decembrie 2014.  Planul include 4 obiective şi 22 acţiuni concrete de realizare a acestora, inclusiv 10 cu termen de realizare în semestru I / 2015, 3 acţiuni cu termen de realizare în semestru II / 2015 şi 9 acţiuni cu titlul permanent de realizare şi monitorizare semestrială.  Întru executarea pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în autorităţile şi instituţiile ]]> 18.03.2016 13:08 RAPORT privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Instituţiei medico-sanitare publice Institutul Mamei şi Copilului (II semestru 2015) <![CDATA[RAPORT privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Instituţiei medico-sanitare publice Institutul Mamei şi Copilului (II semestru 2015) // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=158&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/RAPORT-privind-monitorizarea-implementarii-Planului-de-integritate-al-Institutiei-medico-sanitare-publice-Institutul-Mamei-si-Copilului-II-semestru-2015/ În conformitate cu prevederilor pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţiile publice suspuse evaluării raportează semestrial CNA despre implementarea planului de integritate. În acest context, Institutul Mamei şi Copilului a adus la cunoştinţa Centrului prin scrisoarea nr. 01-13/31 din 14.01.2016 măsurile realizate în perioada celui de al doilea semestru al anului 2015. Procesul de evaluare în cadrul acestei instituţii medicale s-a desfăşurat în perioada martie-noiembrie 2014 ]]> 18.03.2016 13:07 RAPORT privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Agenţiei pentru protecţia consumatorilor pentru perioada sem. II a. 2015 – sem. I a. 2016) (perioada de raportare semestru II a. 2015) <![CDATA[RAPORT privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Agenţiei pentru protecţia consumatorilor pentru perioada sem. II a. 2015 – sem. I a. 2016) (perioada de raportare semestru II a. 2015) // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=157&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/RAPORT-privind-monitorizarea-implementarii-Planului-de-integritate-al-Agentiei-pentru-protectia-consumatorilor-pentru-perioada-sem-II-a-2015-sem-I-a-2016-perioada-de-raportare-semestru-II-a-2015/ În conformitate cu prevederile pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţiile publice supuse evaluării raportează semestrial CNA-ului despre implementarea planului de integritate. În acest context, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor a adus la cunoştinţa Centrului prin scrisoarea nr. 27-03/334 din 15.01.2016 măsurile realizate în perioada celui de-al doilea semestru al anului 2015. Procesul de evaluare în cadrul APC s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2014- iulie 2015 şi ]]> 18.03.2016 13:06 RAPORT privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Instituţiei medico-sanitare publice Spitalului clinic municipal nr. I (II semestru 2015) <![CDATA[RAPORT privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Instituţiei medico-sanitare publice Spitalului clinic municipal nr. I (II semestru 2015) // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=156&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/RAPORT-privind-monitorizarea-implementarii-Planului-de-integritate-al-Institutiei-medico-sanitare-publice-Spitalului-clinic-municipal-nr-I-II-semestru-2015/ În conformitate cu prevederilor pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţiile publice supuse evaluării raportează semestrial CNA despre implementarea planului de integritate. În acest context, spitalul clinic municipal nr. 1 a adus la cunoştinţa Centrului prin scrisoarea nr. 05-4/13 din 15.01.2016 măsurile realizate în perioada celui de-al doilea semestru al anului 2015. Procesul de evaluare în cadrul a Spitalului clinic municipal nr. 1 s-a desfăşurat în ]]> 18.03.2016 13:05 RAPORT privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Instituţiei medico-sanitare publice Asociaţia medico-teritorială Centru pentru perioada decembrie 2014 - 2015 (perioada de raportare semestrul II a. 2015) <![CDATA[RAPORT privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Instituţiei medico-sanitare publice Asociaţia medico-teritorială Centru pentru perioada decembrie 2014 - 2015 (perioada de raportare semestrul II a. 2015) // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=155&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/RAPORT-privind-monitorizarea-implementarii-Planului-de-integritate-al-Institutiei-medico-sanitare-publice-Asociatia-medico-teritoriala-Centru-pentru-perioada-decembrie-2014-2015-perioada-de-raportare-semestrul-II-a-2015/ În conformitate cu prevederile pct. 28¹ din Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008, instituţiile publice suspuse evaluării raportează semestrial CNA despre implementarea planului de integritate. În acest context, AMT Centru a adus la cunoştinţa Centrului prin scrisoarea nr. 01-10/958 din 05.01.2016 măsurile realizate în perioada celui de-al doilea semestru 2015. Procesul de evaluare în cadrul Asociaţiei medico-teritoriale Centru s-a desfăşurat în perioada martie-noiembrie 2014 şi s-a finalizat cu elaborarea ]]> 18.03.2016 13:04 Evaluarea riscurilor de corupţie la Primăria municipiului Chişinău, demarată <![CDATA[Evaluarea riscurilor de corupţie la Primăria municipiului Chişinău, demarată // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=83&id=154&t=/Evaluation-of-institutional-integrity/Activities/Evaluarea-riscurilor-de-coruptie-la-Primaria-municipiului-Chisinau-demarata/ Centrul Naţional Anticorupţie informează despre iniţierea procesului de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul Primăriei municipiului Chişinău. Această activitate vine să ajute administraţia publică să identifice vulnerabilităţile la corupţie şi să elaboreze măsuri concrete de înlăturare a acestora. În acest sens, un grup de evaluare a riscurilor de corupţie va fi instituit prin Dispoziţia Primarului general al mun. Chişinăuşi va include atît persoane cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei, cît şi experţi ai CNA, care vor instrui şi ]]> 18.03.2016 13:03 Progress Report of the National Anticirruption Centre 2014-2015 <![CDATA[Progress Report of the National Anticirruption Centre 2014-2015 // ]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=143&id=1305&t=/Studies-and-analyzes//Progress-Report-of-the-National-Anticirruption-Centre-2014-2015/ 31.12.2015 14:49 Şedinţa ordinară a Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale anticorupţiei din 28 decembrie 2015 <![CDATA[Şedinţa ordinară a Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale anticorupţiei din 28 decembrie 2015 // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=70&id=201&t=/National-Anti-corruption-Strategy/Monitoring-Group/Activities/Sedinta-ordinara-a-Grupului-de-monitorizare-a-implementarii-Strategiei-nationale-anticoruptiei-din-28-decembrie-2015/ La 28 decembrie 2015, ora 15:00, în incinta Centrului Naţional Anticorupţie s-a desfăşurat şedinţa ordinară de lucru a Grupului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale anticorupţiei. Şedinţa menţionată este un instrument de bază şi parte componentă a procesului de monitorizare a implementării Strategiei naţionale ]]> 28.12.2015 14:21 Conferinţa Naţională Anticorupţie 2015, desfăşurată în premieră şi în teritoriu <![CDATA[Conferinţa Naţională Anticorupţie 2015, desfăşurată în premieră şi în teritoriu // Activities]]> https://www.cna.md/libview.php?l=en&idc=70&id=200&t=/National-Anti-corruption-Strategy/Monitoring-Group/Activities/Conferinta-Nationala-Anticoruptie-2015-desfasurata-in-premiera-si-in-teritoriu/ Cea de-a XI-a ediţie a Conferinţei Naţionale Anticorupţie care marchează în fiecare an Ziua Internaţională de luptă împotriva corupţiei, a avut loc anul acesta în premieră în 3 locaţii diferite: Chişinău, Bălţi şi Cahul.   La eveniment au participat înalţi oficiali, experţi ]]> 18.12.2015 14:20